SUK’s-S

Sveriges Unga Katolikers Sydregion

Välkommen till SUKs region SUK's-S!

Om SUK’s-S

SUK’s-S är en katolsk regionalförening som arbetar för att stödja katolsk barn och ungdomsverksamhet i södra Sverige. Vi är den enda förening som kontinuerligt anordnar läger och andra aktiviteter av hög kvalité för våra barn och ungdomar i denna del av landet. Genom många år av aktivt ungdomsarbete finns det i föreningen stor kunskap om hur ungdomsarbetet bör ledas och upprätthållas både på det lokala som det regionala planet. Genom våra aktiviteter har många ungdomar fått nya katolska vänner för livet och funnit en levande gemenskap i den katolska tron! Vi arbetar ständigt med att förbättra detta arbetet och hoppas på frivilligt stöd från alla som vill hjälpa oss att bli ännu bättre. Du stödjer oss genom ditt frivilliga engagemang men också gåvor är välkomna av materiell såsom ekonomisk natur. Vi önskar dig Guds frid!

De viktigaste aktiviteter SUK´s-S anordnar är lägervistelser. I de lokala församlingarna saknas det till stora delar resurser för att anordna egna lägeraktiviteter för sina barn och ungdomar. Detta beror till stor del på bristande intresse men också i brist på tid, erfarenhet och kunskap. Att lägervistelser sker så sällan i församlingarna är beklagligt då lägervistelser med säkerhet är, som det ser ut idag, det bästa sättet för katolska barn och ungdomar att finna stöd för sin tro och stärka sin tro tillsammans med jämnåriga. Det är också ett unikt tillfälle att knyta nya kontakter och finna ett ”hem” i kyrkan. Den stora parten av de idag aktiva ungdomar i församlingarna har börjat sitt engagemang genom våra lägervistelser och de som ägt rum i församlingarnas regi. Våra mål är bl.a. att tillgodose så att resurser för lägervistelser finns tillgängliga för alla undervisningsklasser i samtliga församlingar. Erfarenhetsmässigt är det viktigt att barnen redan från klass två (7-9-åringar) kontinuerligt ges möjlighet att delta på katolska läger.

Kontakt SUK's-S

SUK’s-S valda styrelse 2021-2022:
Ordförande: Fadi Hanna, fadi.hanna94@gmail.com
Kassör: Karolina Kubiak, karolinakubiak_1997@hotmail.com
Sekreterare: Amanda Kaplan, amandakaplan@live.com
Ledamot: Marie Cuchet, mariecuchet@gmail.com
Ledamot: Klaudia Detkiewicz, klaudia09800@hotmail.com
Marknadsföringsansvarig: Monika Kubiak, monikakubiak94@hotmail.com
Revisor: Valeria Gunnarsson
Valberedning: Arlene Karlsson
Valberedning:Carl Hanna
Valberedning: Ivan Lubar

Mail till SUK’s-S: sukss@suk.se

Barn- och ungdomskonsulent i SUK’s-S är Carl Hanna, carl@suk.se
Besök även SUK’s-S på facebook under namnet SUK’s-Sydregion (SUK’s-S)
SUK’s-S stadgar går att läsa här.

 

SUKs område

Aktiva föreningar inom SUK’s-S:

Domino Ungdomar Och Studenter I Lund, Föreningen Unga Kroater – Malmö, Jacintas Katolska Ungdomsförening (JKUF), MUK – Malmös Unga Katoliker, Polska Katolska Ungdomsföreningen i Malmö (Polonica), Sankt Clemens Unga Katoliker ”SCUK”, fd HUK, Sankt Thomas Unga Katoliker (STUK) fd LunK, Vår Frälsares Katolska barn och ungdomsförening i Malmö ”KBU” och Ängelholms katolska barn – och ungdomsförening -ÄKBU.
Dvs man skulle kunna säga att SUK’s-S område är landskapen Skåne och Blekinge.