SUKs historia

Lite om SUKs historia

SUK bildades 1934 under namnet Sveriges katolska ungdomsförbund. Det var representanter från ett 15-tal katolska ungdomsföreningar som bestämde att ett riksförbund för katolska ungdomar skulle bildas. Det var stiftets första lekmannaorganisation på riksplan. SUKs arbetsprogram inför bildandet.

Tanken var att man skulle samla både enskilda medlemmar och föreningar över hela Sverige, och vara ett stöd för de katoliker som bo enskilt så att de inte förlorar sin tro eller känner sin isolering så svår. Man ville också låta föreningarnas erfarenheter hjälpa varandra. ”S.K.U. skall alltid eftersträva att hos ungdomen få fram en känsla av samhörighet och uppliva ungdomen till entusiasm och ansvar för sin tro.”

1949 bytte vi namn från SKU till SUK, dvs Sveriges Unga Katoliker. Bakom namnbytet låg en vision: vår ungdomsrörelse får inte enbart vara en sammanslutning för föreningar, utan ”den unga delen av kyrkan – i varje församling”. Läs 1949 års stadgar genom att klicka här!

Nu engagerar Sveriges Unga Katoliker (SUK) c:a tre tusen katolska barn och ungdomar i Sverige. SUK vill verka för att stärka sin egen, varandras och andras tro och omvändelse, och därigenom bygga en Kärlekens civilisation.

Våra barn och ungdomar har slutit sig samman i lokalföreningar över hela landet och dessa samlas inom riksförbundet SUK för att gemensamt höja ungdomens röst inom Kyrkan.

Bilden är från SKUs riksmöte i Sigtuna 1941.

 

Mer bilder från 1941 och 1943:

 

S.K.U.s riksmöte i Sigtuna 1941.

"Deltagarna framför det lilla rådhuset." S.K.U.s riksmöte i Sigtuna 1941.
"S.K.U:s styrelse konfererar." S.K.U.s riksmöte i Sigtuna 1941.
"Mässa i S:t Pers ruin (Sigtuna) med Père Vanneuville på Pingstdagen 1941. Pastor Söderberg höll predikan (ej på bild)."
"Man sjöng Missa de Angelis."
"Scouter på rådhusets trappa. Sigtuna 1941."
"Utanför skokloster 1941. Sigtunamötet 1941. "
"Med stamlokuset som bakgrund."
"Père Vanneufville läser breviariet"

"1943 hade SKU riksmöte i Upsala med omnejd"

"Arne håller föredrag på Upsala högar." (Kan det vara Arne Rask som var ordförande 1940-1942 eller ordförande Arne Getzman som var ordförande 1942-1946?)
"Arne håller föredrag på Upsala högar."
"Alla lyssnar uppmärksamt ...så även jag". Förmodligen är det denna kvinna vi har att tacka för ovanstående fotografier. Vem är hon?