Till alla ungdomsledare!

Till alla ungdomsledare!

För tredje gången anordnas en konferens för våra ungdomsledare. Vi befinner oss mitt i en pandemi och psykisk ohälsa hos unga är något vi behöver prata om. Att vara ungdomsledare och samtala med andra ungdomar är en viktig faktor för att förebygga psykisk ohälsa. Dagen innehåller en föreläsning, panelsamtal och praktiska workshops.

Vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika. Kom ihåg att anmäla specialkost eller ange om det finns något särskilt behov som kan underlätta din medverkan.

Anmäl dig här: www.bilda.nu/vad-händer-efter-corona (fungerar snart)
Datum: 22 januari kl. 10-16.
Anmälan senast 10 januari 2022
Konferensen är kostnadsfri och riktar sig främst till ungdomsledare inom Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet, Suryoyo Ortodoxa Scoutförbund, Pingst Ung, Equmenia och Koptiska Ortodoxa Ungdomsförbundet.