Välkommen till SUKs årsmöte!

Välkommen till SUKs årsmöte!

Nu har du chansen att göra din och din förenings röst hörd.
Medlemmarna och lokalföreningarna har makten i SUK, och årsmötet är SUKs högsta beslutande organ. Den 18-20 mars är det återigen dags. Välkommen!

Plats: Marielunds stiftsgård. Tyvärr kan vi inte veta till 100% vilka exakta coronarestriktioner som kommer att gälla då, men vi kommer att anpassa oss efter rekommendationerna.

Motioner. Skicka gärna in motioner (förslag)! De bör vara rikskansliet tillhanda senast den 25:e februari 2022 (via mejl till damiana@suk.se, suk@suk.se eller per post till SUKs rikskansli).
https://www.suk.se/motionsskola/

Ålder: Ingen åldersgräns, men deltagare under 15 år måste komma i målsmans sällskap.

Anmälan: Ja, vi vill att du kommer! Du räknas som anmäld när både anmälan och betalning inkommit till SUKs rikskansli. Endast lokalföreningsrepresentanter har rösträtt.

Kostnad: 350 kr elller 800 beroende på när man anmäler sig och betalar.
Efter den 10 mars tas inga anmälningar emot och detta gäller naturligtvis alla. SUK tar inte ansvar för anmälningar eller betalningar som kommit bort utanför SUKs kontroll.

***För mer information och anmälningsblankett klicka här.