Våra tidningars historia

 

Katolska tidningar som riktar sig till unga katoliker är inget modernt påhitt utan det finns en lång tradition av katolska ungdomstidningar i Sverige.

Konungens hird
Sveriges första katolska ungdomstidning som vi känner till hette ”Konungens Hird” och gavs ut 1930-1934.

Sveriges Katolska Ungdomsblad
Efter ”Konungens Hird”, kom tidningen ”Sveriges Katolska Ungdomsblad”. Först som bilaga till den katolska tidningen ”Hemmet och Helgedomen”, sen som självständig månadstidning. Den gavs ut med början 15 januari 1935 med 12 sidor 10ggr/år. Lösnummerpriset var 25 öre och prenumerationspriset 2:50/år. Den lades ner 1939 p.g.a. brist på pengar.

Sankt Mikael
1954 fick Sveriges unga katoliker återigen en egen tidning, ”Sankt Mikael” enligt Kungliga biblioteket . Den gavs ut fram t.o.m. 1969.

SUcK
…och från år 1969 till c:a 2005 hette  tidning SUcK och gavs ut  4-6 ggr/år till betalande prenumeranter. 1992 kom endast ett nummer ut, men då gavs istället SUK-nytt ut med 4 nummer. Från någon gång på 1990-talet blev tidningen en medlemsförmån som man som engagerad i SUK kunde få gratis.

Lill-SUcK

…och sen kom Lill-SUcK, där mer information om denna härliga tidning förhoppningsvis kommer. Var trol en bilaga till SUcK. Bytte sedan namn till Zoom.

ZOOM

…och sen kom barntidningen ZOOM! Det var en prenumerationstidning för åldersgruppen 7-12 år.
Underrubrik: ”kom och se”. Gavs ut 1983-1990 med 10 nr/år.

sucketten

En ny barntidning för våra yngsta katoliker, ”sucketten”.
Tänkt till i första hand till barn 6-12 år.
Började ges ut år 2005, och gavs ut tom 2013.

SUCKEN

…och 2003 bytte tidningen SUcK namn till ”SUCKEN”. SUCKEN gavs ut tom 2013.

Vid årsskiftet 2013/2014 så bytte Sucketten och Sucken namn till Angelus och Sanctus!