Dokument föreningen ska skicka in varje år

Information till SUKs lokalföreningar!

Vi uppskattar om ni som har hand om en förening skickar in årsmötesprotokoll och medlemslistor allt eftersom de blir klara. Det gör att detta inte glöms bort och vi på kansliet har aktuella uppgifter för föreningen.

Men senast den 1 februari varje år kommer senast att vilja ha fått in:

1. Ett årsmötesprotokoll från året innan. Underskrivet.
2. En verksamhetsredovisning som visar senast avslutade verksamhetsår.
3. En ekonomisk sammanställning av senast avslutade verksamhetsår.
4. Medlemsbevis för de som var medlemmar året innan.

BONUS?
De giltiga lokalföreningar som lämnar in alla sina handlingar i tid får en bonus. “I tid” betyder senast den 1 februari. För att få en bonus måste man ha minst 3 giltiga medlemmar mellan 6 och 25 år och uppfylla kraven för aktiv lokalförening. Lokalföreningen får inte ligga till grund för annan riksorganisation om man ska få bonus.

Bonusen är baserad på antalet medlemmar i föreningen.

Den varierar lite från år till år men tex. var bonusen för år 2016:
Per aktiv lokalförening: 1000 kr.
Rörlig bonus: 75 kr per röstberättigad medlem 6-25 år.

Uppskov?
Om du av någon anledning inte kommer att hinna lämna in dina papper/handlingar i tid; Ring/maila! Då kan du få uppskov och ändå ha rätt till bonus.

Här nedan följer förklaringar till några av de dokument som SUK behöver.

(Många av de dokument som ska in finns det mallar för här på hemsidan. Titta gärna här.)

1. Årsmötesprotokoll

Vi behöver få in ert årsmötesprotokoll från det årsmöte som ägt rum under året innan. Har ni haft ett extra årsmöte, vill vi även ha in detta protokoll. Vi vill helst ha en kopia av det underskrivna protokollet, och väldigt gärna inklusive bilagor. Skicka gärna in de nya årsmötesprotokollen allt eftersom de blir klara. Man måste inte vänta till året efter…

Om föreningen är nybildad så räcker det med det underskrivna konstituerande mötesprotokollet-och det brukar SUK redan ha fått.

2. Verksamhetsredovisning

Vi behöver få in en verksamhetsredovisning som visar senast avslutade verksamhetsår.

En verksamhetsredovisning är ungefär som en verksamhetsberättelse, men behöver inte godkännas på ett årsmöte. Däremot så ska den skrivas av minst en representant för föreningens styrelse.

En mall för verksamhetsredovisning finns här på SUKs hemsida. Man behöver inte använda denna mall men om ni skriver en egen verksamhetsredovisning är det viktigt att vissa punkter finns med. Läs här om vilka punkter som måste finnas med.

Ni som har skolår som verksamhetsår kan lämna in en verksamhetsredovisning över senast avslutade skolår. Ni övriga kör som vanligt januari-december. Är ni osäkra på vilken typ av verksamhetsår ni har, titta i era stadgar. Det går också bra att ringa till oss på 08-50557690 eller maila till suk@suk.se så kan vi hjälpa er att kolla. De allra allra flesta har verksamhetsår januari-december.

Stadgarna bör finnas i lokalföreningen men kan också läsas på medlemskapssidan. Klicka på er region, lokalförening, och gå sen till ”Klicka HÄR för att läsa föreningen NNs stadgar”.

3. Ekonomisk sammanställning.

Vi vill att ni skickar in en ekonomisk sammanställning över senast avslutade verksamhetsår.
Det behöver inte vara något avancerat men man ska kunna se föreningens inkomster och utgifter. Enkel mall finns för de som vill använda detta på SUKs hemsida. Den behöver inte vara godkänd på ett årsmöte men bör helst vara underskriven av föreningens kassör.

Revisorn behöver den ekonomiska redovisningen för att bland annat kunna se att föreningen har en egen ekonomi. För föreningar med medlemsavgiftskrav så vill revisorn kunna se att avgifterna kommit in.

Exempel på ekonomisk redovisning.
Om man inte har medlemsavgift så kunde det vara bra att veta hur lite man faktiskt kan lämna in angående ekonomin och ändå få den godkänd av SUK:
(Även om ert årsmöte troligtvis vill ha mer information i er ekonomiska redovisning.)

Ex. 1:
Under 2016 så fick vi en bonus från SUK på 1200 kronor. Sen tjänade vi ihop 1500 kronor på att sälja kyrkkaffe. Vi hyrde filmer för 120 kronor och köpte en DVD-spelare för 650. Vi köpte in fika för 850 kronor. Resultat:+1080 kronor (hade 500 kronor sedan tidigare).
Den är ok.

Ex. 2:
Under 2016 så har vi bara gjort saker som varit gratis. Vi fick in 1200 kronor i bonus från SUK så vårt resultat är +1200 (hade inget på banken innan).
Den är också ok.

4. Medlemsbevis

Vi vill att ni skickar in medlemsbevis till oss.

De medlemmar som blivit fullständiga medlemmar genom att själva registrera sig på SUKs hemsida -och också verifierat/bekräftat sitt medlemskap på hemsidan- behöver inte lokalföreningen redovisa. Det sköter SUKs rikskansli. Samma sak med de som blivit medlemmar genom SMS.

Däremot ska alla medlemmar från aktiva medlemslistor, verifikationer eller liknande redovisas.

Vi måste följa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/MUCF regler för vilka medlemmar som kan räknas när vi gör redovisningen.

Vilka räknas nu då som giltiga medlemmar?
För att kunna räkas som giltig medlem måste medlemmen ha tagit aktiv ställning för medlemskap i sin lokalförening och ha rösträtt.

Det finns många olika sätt att uppfylla detta krav på aktiv handling. Många föreningar tar emot medlemmar på flera olika sätt på samma gång.

Här kommer några exempel på hur man kan bli giltig medlem:

1. Genom att medlemmen själv anmäler sig som medlem på SUKs hemsida.
2. Genom att låta den som vill bli medlem fylla i den aktiva-medlemslistan.
3. Genom att låta den som vill bli medlem betala medlemsavgift och fylla i har-betalat-listan (för föreningar med medlemsavgift).
4. Genom att låta den som vill bli medlem betala in medlemsavgiften på föreningens bank/PG-konto. Kompletteras då med en medlemsregister/-lista.
Föreningen kan då med fördel använda har-betalat-listan som mall Excel går bra som komplettering.
5. Genom att anmäla sig till SUK genom SMS.

Det är viktigt att betona att för att medlemmarna ska kunna räknas för året måste de ha gjort den aktiva handlingen/underskriften/inbetalningen/registreringen under samma år. Inte i efterhand eller i förväg.

Vill ni veta hur många medlemmar ni har registrerade på SUKs hemsida eller genom SMS? Maila till asahult@suk.se, så kan ni få en lista (listan skickas till den som har behörighet, dvs medlem i styrelsen för föreningen, alternativt vald kontaktperson).

För er med hemsidesmedlemmar eller underskrifter som aktiv handling!
Tänk på att barn from det år de fyller 12 måste göra den aktiva handlingen själv! Det är ok om föräldrarna betalar medlemsavgifter, men underskrifter eller medlemskap på hemsidan är bara ok att föräldrarna gör om barnet är under 12 år. Men barn under 12 år FÅR skriva in sig själva som medlemmar, vi tom rekommenderar det!

Angående regler för ålder för medlemskap och rösträtt

SUK styrs mycket av regler från staten…
(den statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/MUCF).

Deras regler säger att minst 60 % av en förenings röstberättigade medlemmar måste vara mellan 6 och 25 år. Annars räknas den inte som ungdomsförening.

Klicka här för att läsa mer.

Om medlemskap i andra riksorganisationer

Vi måste dessvärre påminna er om att man inte kan ligga till grund för SUK i ansökan till MUCF om man samtidigt ligger till grund för en annan riksorganisation som också söker pengar från MUCF. Vi skulle därför vilja be er lokalförening att inte vara med i annan riksorganisation om ni vill vara giltiga medlemmar i SUK. Som exempel kan nämnas polska riksförbundet, kroatiska riksförbundet och riksidrottsförbundet.
Rikstäckande grupper inom SUK, t.ex. som t.ex. PUKiS (Polska Unga Katoliker i Sverige) eller KNUG (Kaldeiska Nationella Ungdomsgruppen) är nationella grupper inom SUK och skapar inga problem vid ansökan.

HJÄLP?!
Undrar du något, så hör av dig!

Mvh Åsa Hulthén, 2021-0422
asahul@suk.se, 08-50557690